วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จำลองคอมพิวเตอร์เป็น Web Serverการออกแบบเว็บไซต์ในอดีตนั้นใช้ภาษา HTML เป็นหลัก แต่เมื่อมีการพัฒนาให้เว็บไซต์มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น ได้มีการนำภาษาอื่น ๆ มาสร้างเว็บไซต์ร่วมกับภาษา HTML นั่นคือภาษา PHP และ ภาษา SQL 

การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML นั้นไม่จำเป็นต้องมีการสร้างฐานข้อมูล จึงไม่จำเป็นต้องจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Server ก็ได้ แต่หากต้องการสร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลแล้วหละก็ คุณจะต้องจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็น Web Server เนื่องจากเป็นหลักการทำงานของโปรแกรมฐานข้อมูลนั่นเอง

การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Server นั้นยากหรือไม่?
     ปัจจุบันการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก เนื่องจากมีกลุ่มผู้พัฒนาหลายกลุ่มได้สร้างเป็นไฟล์ติดตั้งเพียงไฟล์เดียว เรียกว่าแค่ดับเบิลคลิกก็ติดตั้ง Web Server ได้แล้ว ปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Server นั้นได้รับความนิยมอยู่ ประมาณ 3 โปรแกรมดังนี้

          Appserv : ในอดีตนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากใช้งานง่าย และมีคำแนะนำภาษามากมาย เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ Download Appserv ได้ที่ http://www.appservnetwork.com/?newlang=thai

          Wamp : เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเนื่องจาก มีความสามารถในการเปิดปิดฟังก์ชั่น ที่สะดวก และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ Download Wamp ได้ที่ http://www.wampserver.com/en/

          Xampp : โปรแกรมนี้มีความสามารถมาก และมีขนาดใหญ่ หากจะใช้งานต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานมากสักหน่อย และถ้าใช้งานได้แล้วจะรู้ว่าโปรแกรมนี้มันยอดเยี่ยมจริง ๆ ดูวิธีการติดตั้ง Xampp ได้ที่ http://www.ninetechno.com/a/website/877-install-xampp.html