วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ติดตั้ง joomla3.x บน localhost ตอนที่ 2

อ่านบทความ ติดตั้ง joomla3.x บน localhost ตอนที่ 1 >>คลิกที่นี่<<

บทความนี้ผมจะเขียนเป็นบทสรุป โดยมีลิงก์ แนะนำไปยังบทความต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเขียนบทความต่อ ๆ ไปนั่นเอง

การติดตั้ง joomla ทุกเวอร์ชั่น มีรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน ดังต่อไปนี้
          1.  Download joomla และแตกไฟล์เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง
          2.  ติดตั้งโปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Server
          3.  วางไฟล์ joomla ที่แตกจาก(ข้อ 1.) ในโฟลเดอร์ที่โปรแกรม Web Server แต่ละตัวกำหนด
          4.  สร้าง User และ Password ของผู้สร้าง และดูแลฐานข้อมูล
          5.  สร้างฐานข้อมูล
          6.  เริ่มติดตั้ง joomla และปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งที่ joomla ระบุ
               - รายละเอียดการติดตั้ง joomla 3.0 ตอนที่ 1 >>คลิกที่นี่<<
               - รายละเอียดการติดตั้ง joomla 3.0 ตอนที่ 2 >>คลิกที่นี่<<