วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเปลี่ยนภาษาใน Joomla3.x

หลังจากติดตั้งภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่มีการตั้งค่าให้ใช้ภาษาไทย  joomla ของคุณก็ยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่ และสิ่งที่คุณต้องทราบเพิ่มเติมก็คือ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้ทั้ง 2 ส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของหน้าเว็บไซต์ และส่วนของผู้ดูแลระบบได้อีกด้วย 

บางท่านที่อยากเปลี่ยนภาษาไทยเฉพาะหน้าเว็บไซต์ก็สามารถทำได้ เพราะทั้ง 2 ส่วนนี้แยกออกจากกันทำให้ง่ายในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาใน joomla3.x มีดังต่อไปนี้

เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คลิกเมนู Extensions > Language Manager


ปรากฏหน้าต่าง Language Manager ขึ้นมา ตัวอย่างในบทความนี้เป็นการเปลี่ยนภาษาไทยให้กับหน้าเว็บไซต์ จากโดยเรียงลำดับดังนี้
     1.  คลิกเมนู Installed - Site
     2.  คลิกเลือก Thai (ภาษาไทย)
     3.  คลิกปุ่ม Default


หากเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงลักษณะตามภาพด้านล่าง จะเห็นว่ารูปดาวสีเหลืองในส่วนของ Default จะไปปรากฏที่ภาษาไทยแทนภาษาอังกฤษ
เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการตั้งค่าภาษาไทยให้กับ joomla3.x