วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทำความเข้าใจก่อนใช้ joomla3.x


หากคุณไม่ได้อยู่ในแวดวงของคนที่สร้างเว็บไซต์ หรือไม่ได้เรียนวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เมื่อได้ยินคำว่า Joomla เชื่อว่าหลายคนน่าจะถามว่า มันคืออะไร แน่นอนว่ารายละเอียดเกี่ยวกับ Joomla นั้นผมได้เขียนเอาไว้มากมายทั้งในเว็บไซต์ Ninetechno.com และใน Blog แห่งนี้

แต่หากคุณคือผู้เริ่มต้นศึกษา และต้องการใช้งาน Joomla เนื้อหาต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการทำงานของเว็บไซต์ และวิธีการทำงานของ Joomla ได้มากขึ้น  การสร้างเว็บไซต์นั้นประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

          Home page : หน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งจะมีเพียงหน้าเดียวในทุกเว็บไซต์
          Web page : หน้าเว็บหน้าอื่น ๆ นอกเหนือจากหน้า Home page
          Hyperlink : การเชื่อมโยงไปมาระหว่างหน้าเว็บเพจต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงออกไปยังภายนอกเว็บได้อีกด้วย

หลักการใช้งานของ joomla3.x ที่คุณจะต้องทำความเข้าใจก็คือ
          Home page = Front End View
          Web page = Article หรือบทความ ซึ่งจะต้องสร้าง Categories แบ่งแยกประเภทของบทความด้วย
          Hyperlink ทำงานเหมือนกัน แต่ต้องเรียนรู้การใส่ให้ถูกต้อง

การใช้ joomla3.x นั้นคุณควรแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่เสียก่อน และควรตั้งชื่อหมวดหมู่เหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการใช้งานนั่นเอง นอกจากนี้ควรเตรียมคำบรรยายสำหรับการสร้างหมวดหมู่ด้วย เช่น หากคุณสร้างหมวดหมู่ (Categories) เพื่อจัดเก็บบทความเกี่ยวกับไม้ดอก คุณก็อาจจะเขียนบรรยายสั้น ๆ ประมาณ 2-3 บรรทัดเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทราบว่าหมวดหมู่นี้มีบทความเกี่ยวกับอะไรบ้าง

รูปภาพประกอบบทความต่าง ๆ แนะนำให้เป็น .jpg, .gif และ .png แต่เท่าที่ผมนิยมใช้คือ .png สำหรับโฟลเดอร์ในการจัดเก็บไฟล์รูปภาพทั้งหมดใน joomla คือโฟลเดอร์ Images คุณควรกำหนดชื่อโฟลเดอร์เพื่อแยกการจัดเก็บรูปภาพเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อยามเว็บไซต์มีปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่าย