วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Joomla คอมโพเน้นท์ (component) คืออะไร
joomla คอมโพเนนต์ (Component)  คือโปรแกรมเสริมติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถ ให้กับ Joomla ในลักษณะต่าง ๆ เช่น แกลอรี่, ระบบจัดการดาวน์โหลด, เว็บบอร์ดระบบขายสินค้าออนไลน์  ฯลฯ    คอมโพเนนต์โดยส่วนใหญ่มีความสามารถค่อนข้างสูง และมักทำงานเป็นอิสระด้วยตัวของมันเอง นอกจากนี้คอมโพเนนต์บางตัวจะมี โมดูล และปลั๊กอินเพิ่มเข้ามาด้วย

คุณสามารถ Download Joomla Component ได้จาก http://extensions.joomla.org/ มีทั้งแบบ Download มาใช้งานได้ฟรี และแบบที่ต้องเสียสตางค์ซื้อเช่นกัน การใช้งาน Component ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดมีความจำเป็นต้องอ่านวิธีการใช้งานจากคู่มือ หรือเว็บไซต์ผู้ผลิต Component นั้น ๆ ด้วย

การติดตั้ง Component นั้นไม่แตกต่างไปจากการติดตั้งไฟล์อื่น ๆ นั่นคือจะต้องเลือกให้ตรงกับเวอร์ชั่นของ joomla ที่เราใช้งานอยู่