Joomla โมดูล (module) คืออะไร
joomla โมดูล (Module) เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่สามารถทำงานด้วยตัวเอง และสามารถแสดงผลในตำแหน่งต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เช่น โมดูลที่ใช้แสดงราคาน้ำมันของปตท.  โมดูลแสดงราคาทองคำของสมาคมค้าทองคำ  เป็นต้น

Module ของ Joomla นั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Joomla ได้เป็นอย่างมากเพียงแค่ติดตั้ง เปิดใช้งาน และเลือกตำแหน่งในการแสดงผลเท่านั้น  ซึ่งตำแหน่งในการแสดงผล ขึ้นอยู่กับเทมเพลทที่เลือกใช้นั้นมีตำแหน่งในการแสดงผลมากน้อยเพียงใด

โมดูลนั้นมีหลากหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น โมดูสำหรับสร้างสไลด์โชว์, โมดูลสำหรับแสดงบทความในหน้าแรก, หรือแม้กระทั่งโมดูลสำหรับแสดงเมนูต่าง ๆ 

คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของโมดูลต่าง ๆ ก่อนการนำโมดูลนั้นมาใช้งาน และ Download โมดูลได้จาก http://extensions.joomla.org/  ซึ่งมีทั้งแบบที่มีค่าใช้จ่าย และแบบที่สามารถ Download มาใช้งานได้ฟรี

นอกจากนี้ผมได้เขียน Blog แนะนำการใช้งาน template เอาไว้จำนวนหนึ่ง สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และ Download Template ได้ที่  http://joomla-template-preview.blogspot.com/โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาใน Joomla 4

แก้ปัญหาติดตั้ง Joomla ไม่ผ่านสักที