Mysql โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลการสร้างเว็บไซต์ (Website) ในอดีตนั้น เป็นเพียงการใส่ตัวอักษร และรูปภาพลงบนหน้าเว็บเพจ และใช้ภาษา HTML ในการสร้างหน้าเว็บเพจเป็นหลัก แต่ด้วยความต้องการที่มากขึ้น เช่น ต้องการเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์, ต้องการให้มีการจัดทำระบบสมาชิก, ต้องการให้มีแบบสำรวจ จึงจำเป็นต้องนำฐานข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง และภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลได้แก่ภาษา SQL นั่นเอง โปรแกรมที่ใช้จัดการฐานข้อมูลนั้นมีหลายโปรแกรม แต่ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ MySQL  เนื่องจากเป็นโปรแกรมประเภท Opensource ซึ่งแจกจ่ายให้ใช้งานได้ฟรี อย่างไรก็ตาม Opensource นั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาอยู่บ่อยครั้ง ผู้ให้บริการโฮสติ้งมักให้ความสำคัญและติดตามข่าวสารเหล่านี้อยู่ตลอดอยู่แล้ว หากเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ MySQL สามารถสอบถามจากผู้ให้บริการของคุณก็ได้

สำหรับ Joomla แล้ว คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ MySQL พอสมควร เช่น การสร้าง Database การสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูล เป็นต้น เรียกได้ว่าศึกษาพอให้รู้หลักการทำงานคร่าว ๆ เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องศึกษาการใช้คำสั่งที่ซับซ้อนมากก็ได้ เนื่องจากกระบวนการในการติดตั้ง Joomla นั้น คุณจะต้องสร้างฐานข้อมูล เพื่อรองรับโครงสร้างฐานข้อมูลของ Joomla นั่นเอง และเมื่อคุณต้องการสำรองข้อมูล (Backup) ของเว็บไซต์ คุณจะได้เข้าใจและทำการสำรองข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ภาษา SQL ในอดีตนั้น ผู้ใช้งานจะต้องเข้าใจคำสั่ง และวิธีการในการใช้คำสั่งโดยการพิมพ์คำสั่งที่เรียกว่า Command line แต่ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือ เข้ามาช่วย ทำให้การใช้งานง่ายขึ้น เครื่องมือสำหรับใช้งาน MySQL นั้นได้แก่ phpMyAdmin นั่นเอง การทำงานของ phpMyAdmin นั้นเป็นลักษณะของหน้าเว็บเพจซึ่งมีเมนู และคำสั่งต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานซึ่งช่วยให้ผู้เริ่มต้นมีความสะดวกในการสร้างผู้ใช้ฐานข้อมูล และสร้างฐานข้อมูลด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาใน Joomla 4

Joomla โมดูล (module) คืออะไร

แก้ปัญหาติดตั้ง Joomla ไม่ผ่านสักที