วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้งพร้อมกันเลยไหมหากคุณคือผู้เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ (website) ด้วยตนเอง คงเกิดคำถามว่า ควรจดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้งไปพร้อมกันเลยหรือไม่ ความเห็นส่วนตัวแล้ว ผมแนะนำให้จดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้งกับผู้ให้บริการเดียวกัน เนื่องจากบริหารจัดการได้ง่ายนั่นเอง

ยกเว้นบางกรณีที่คุณอาจจะได้โดเมนเนมจากเพื่อน ๆ หรือจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม คุณอาจจะปรึกษากับผู้ให้บริการโฮสติ้งที่คุณเลือกใช้บริการ เพื่อให้เขาจัดการให้ ซึ่งผู้ให้บริการทุกรายก็ยินดีช่วยเหลือคุณอยู่แล้ว

หรือในกรณีที่คุณเคยไปจดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้งกับผู้ให้บริการรายอื่น แล้ว คุณก็สามารถแจ้งให้ผู้บริการรายใหม่ ช่วยเหลือคุณในการย้ายโดเมนเนมก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องเก็บไว้ให้ดีก็คือข้อมูล Username และ Password ที่คุณได้รับหลังจากจดโดเมน หรือหากไม่ได้รับก็อาจจะต้องสอบถามไปยังผู้ให้บริการ เนื่องจาก Username และ Password นี้ใช้สำหรับบริการจัดการโดเมนเนมของคุณนั่นเอง