จดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้งพร้อมกันเลยไหมหากคุณคือผู้เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ (website) ด้วยตนเอง คงเกิดคำถามว่า ควรจดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้งไปพร้อมกันเลยหรือไม่ ความเห็นส่วนตัวแล้ว ผมแนะนำให้จดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้งกับผู้ให้บริการเดียวกัน เนื่องจากบริหารจัดการได้ง่ายนั่นเอง และที่สำคัญก็คือควรจดโดเมน และเช่าโฮสติ้งไปพร้อมกันเลยเนื่องจากจะง่ายกับการบริการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน หรือการต่ออายุเมื่อโดเมน และโฮสติ้งสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ในช่วงแรก

ยกเว้นบางกรณีที่คุณอาจจะได้โดเมนเนมจากเพื่อน ๆ หรือจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม คุณอาจจะปรึกษากับผู้ให้บริการโฮสติ้งที่คุณเลือกใช้บริการ เพื่อให้เขาจัดการให้ ซึ่งผู้ให้บริการทุกรายก็ยินดีช่วยเหลือคุณอยู่แล้ว

หรือในกรณีที่คุณเคยไปจดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้งกับผู้ให้บริการรายอื่น แล้ว คุณก็สามารถแจ้งให้ผู้บริการรายใหม่ ช่วยเหลือคุณในการย้ายโดเมนเนมก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องเก็บไว้ให้ดีก็คือข้อมูล Username และ Password ที่คุณได้รับหลังจากจดโดเมน หรือหากไม่ได้รับก็อาจจะต้องสอบถามไปยังผู้ให้บริการ เนื่องจาก Username และ Password นี้ใช้สำหรับบริการจัดการโดเมนเนมของคุณนั่นเอง

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาใน Joomla 4

Joomla โมดูล (module) คืออะไร

แก้ปัญหาติดตั้ง Joomla ไม่ผ่านสักที