รู้จัก localhost ให้มากขึ้นโดยหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายแล้ว  คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ช่องต่อ Lan หรือ การ์ด Lan ก็แล้วแต่ อุปกรณ์ชิ้นนี้มีความสำคัญกับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายด้วยสายสัญญาณ และอุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีหมายเลขประจำตัวที่เรียกว่า IP Address เปรียบเสมือนบ้านเลขที่ของคุณที่มีอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเลย เหตุผลที่ไม่ซ้ำเพราะว่าบ้านเลขที่นั้นจะประกอบด้วย เลขที่ของบ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด นั่นเอง

ในการสร้างเว็บไซต์นั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เราต้องจดโดเมนเนม ซึ่งเป็นเสมือนประตู่ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเปิดเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา โฮสติ้งเปรียบเสมือนบ้านที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเราอยู่ภายใน ซึ่งการจดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้งนั้นมีค่าใช้จ่าย 

สำหรับผู้เริ่มต้นอาจจะยังไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากความไม่พร้อม หรือเพียงแค่ต้องการศึกษา จึงมีผู้พัฒนาโปรแกรม (Software) ที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นกลายเป็นระบบเครื่องขายซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) และส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องลูกข่าย 

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่จะมีการสร้างโฟลเดอร์เพื่อใช้สำหรับวางเว็บไซต์เอาไว้ใน Drive C พร้อมกันนี้จะมีโปรแกรมสำหรับสร้างฐานข้อมูล และโปรแกรมภาษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์อย่าง PHP ติดตั้งมาด้วย

หากเราต้องการทดสอบการใช้งานก็เพียงแค่เปิดโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ขึ้นมา แล้วพิมพ์คำว่า localhost หรือจะพิมพ์หมายเลข IP Address ในช่อง Address ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ก็ได้ สำหรับหมายเลข IP Address ของ localhost ก็คือ 127.0.0.1 ซึ่งจะมีหน้าเว็บเพจปรากฏขึ้นมาตามภาพด้านล่าง


ภาพตัวอย่างเมื่อพิมพ์ localhost ในช่อง Address ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์


หมายเหตุ หน้าเว็บเพจที่แสดงขึ้นมานี้ จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซอร์เวอร์ที่คุณเลือกใช้ สำหรับโปรแกรมที่นิยมใช้ได้แก่ Appserv, WAMP, XAMPP เป็นต้น

 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาใน Joomla 4

Joomla โมดูล (module) คืออะไร

แก้ปัญหาติดตั้ง Joomla ไม่ผ่านสักที