วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รูปภาพกับการใช้งานร่วมกับเว็บไซต์
เว็บไซต์ (Website) นั้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น มีการเพิ่มเติมของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์อยู่มากมาย เว็บไซต์ที่ดีนั้นประกอบด้วยหลาย ๆ ส่วนอันได้แก่

     1.  ระบบดี คือมีความสามารถที่หลากหลาย เช่น มีแกลเลอรี่, มีแบบสำรวจ หรือระบบอื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณใช้งาน Joomla ระบบเหล่านี้มีมาให้เป็นพื้นฐานอยู่พอสมควร แต่หากต้องการระบบมากขึ้นก็สามารถ Download และติดตั้งเพิ่มเติมได้ และที่สำคัญคือระบบนั้นจะต้องมีความปลอดภัย และมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
     2.  มีความสวยงาม ซึ่งความสวยงามที่กล่าวถึงนี้ประกอบไปด้วยการออกแบบสีของเว็บไซต์ และการใช้รูปภาพประกอบที่เหมาะสม

บทความนี้จะกล่าวถึงการนำรูปภาพมาใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ เนื่องจากส่วนของระบบนั้น เราจะต้องเรียนรู้การใช้งาน และเลือกจากผู้พัฒนาที่มีความน่าเชื่อถือ รูปภาพที่นำมาใช้บนเว็บไซต์นั้น สามารถนำมาใช้ได้หลายชนิด แต่รูปภาพที่ได้รับความนิยมจะมีอยู่ 3 ชนิดได้แก่ .jpg, .png และ .gif

     รูปภาพ .jpg นั้นได้จากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, สแกนเนอร์ และการจัดภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมจับภาพหน้าจอก็ได้
     รูปภาพ .png ส่วนใหญ่ได้จากโปรแกรมต่าง ๆ ที่สร้างงานขึ้นมา และบันทึกเป็นไฟล์ .png
     รูปภาพ .gif เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สร้างจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวก็ได้

รูปที่นำไปใช้งานร่วมกับเว็บไซต์สามารถเลือกรูปภาพชนิดใดใน 3 ชนิดก็ได้  เนื่องจากไฟล์มีขนาดเล็กและให้ความสวยงาม คมชัด ในระดับที่ยอมรับได้ในการสร้างเว็บไซต์นั้นหากเราใช้รูปภาพที่มีขนาดเล็กย่อมทำให้การแสดงหน้าเว็บเพจนั้นทำได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูลน้อยลง