ความสำคัญของโดเมนเนม (Domain name)โดยปกติแล้วเมื่อเราต้องการสร้างเว็บไซต์ (Website) สิ่งที่ควรนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือชื่อของเว็บไซต์ หรือ โดเมนเนม (Domain Name) นั่นเอง เนื่องจากชื่อของเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งที่เราใช้บอกกับคนอื่น ๆ เพื่อให้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และชื่อเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนแบรนด์ของสินค้า หากเราเลือกชื่อเว็บไซต์ที่เหมาะสม จะเป็นการสื่อความหมายให้คนทั่วไปรู้จักกับสินค้า หรือบริการของเราได้ดีขึ้น

เช่น ธุรกิจของเราจำหน่ายผลไม้ เราอาจจะตั้งชื่อเว็บไซต์ว่า thaifruit.com หรือ fruitthai.com เป็นต้น การตั้งชื่อในลักษณะนี้เป็นการนำคำที่มีความหมาย และเข้าใจง่ายมาเรียงต่อกัน อาจจะสลับคำไว้ด้านหน้าบ้าง ด้านหลังบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับว่า ชื่อเว็บไซต์ หรือชื่อโดเมนที่เราต้องการนั้น มีคนจดทะเบียนไปแล้วหรือยัง เนื่องจากชื่อเว็บไซต์บนโลกนี้ไม่สามารถมีชื่อที่ซ้ำกันได้ นั่นเอง เพื่อให้คุณสามารถได้ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ คุณควรจะตั้งชื่อให้มากกว่า 1 ชื่อ และคัดเลือกเชื่อที่ต้องการที่สุดเอาไว้อันดับที่ 1 และค่อย ๆ ลดความสำคัญลงมา ซึ่งจะช่วยให้การจดโดเมนเนม รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากชื่อที่เราเลือกแล้ว นามสกุลของโดเมนเนม ก็มีส่วนสำคัญที่ระบุว่าเว็บไซต์ของเรานั้น เป็นเว็บไซต์ประเภทใด เช่น .com คือเว็บไซต์ที่ใช้ในทางธุรกิจ, .org คือองค์กรไม่หวังผลกำไร เป็นต้น เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อเว็บไซต์ที่ดีต้องเลือกนามสกุลของเว็บไซต์ที่เหมาะสมด้วย

หมายเหตุ คำว่านามสกุลของเว็บไซต์นั้น ผมใช้เรียกเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย ๆ สำหรับในทางวิชาการแล้วมักจะเรียกเป็นแบบอื่น
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาใน Joomla 4

Joomla โมดูล (module) คืออะไร

แก้ปัญหาติดตั้ง Joomla ไม่ผ่านสักที