Article Categories คืออะไร


เมื่อเราสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 4 ส่วนที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่ต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจก็คือ Article Categories ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าหมวดหมู่เนื้อหา ในการใช้ Joomla สร้างเว็บไซต์นั้น ผมได้กล่าวเอาไว้ในหลาย ๆ บทความแล้วว่า ก่อนที่เราจะเขียนเนื้อหาของเว็บไซต์ เราจะต้องทำโครงสร้างของเว็บไซต์ออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างเสียก่อนว่าภายในจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง เราต้องทำการแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน เช่น หากเราจะทำเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็จะต้องกำหนดหมวดหมู่ใช้ชัดเจน เช่น หมวดหมู่ของ Hardware, Software และ News เป็นต้น

หากเราแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนแบบนี้ในกระดาษได้แล้ว เมื่อเราเริ่มสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น เพราะใน Joomla 4 นั้นมีส่วนที่เรียกว่า Article Categories หรือ หมวดหมู่เนื้อหาเอาไว้ให้เราอยู่แล้ว เราก็แค่สร้างหมวดหมู่เนื้อหาให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเขียนบทความต่อไป ซึ่งถ้าเข้าใจส่วนนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถใช้ Joomla 4 สร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 

กล่าวโดยสรุปนะครับ เมื่อทำการติดตั้ง Joomla 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของเรา เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จแล้ว อันดับต่อมาก็คือการสร้าง Article Categories ให้เรียบร้อย แล้วจึงทำการสร้างเนื้อหาต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาใน Joomla 4

Joomla โมดูล (module) คืออะไร

แก้ปัญหาติดตั้ง Joomla ไม่ผ่านสักที